Download gratis PDF Oorspronck van 'sHertoghen-bosch, int iaer 1540. int Latyn beschreven door Simon Pelgrom van 'sHertogen-bosch, prior ende provinciael vander ordre der guilhelmijnen in syn leven. Mitsgaders int corte het voornaemste soo in de voorgaende, als dese ionghste belegeringe voorgevallen. Insgelijcx een dach-register van 'tgene binnen de stadt (gheduyrende dese belegeringe) sich toeghedragen heeft: met d'artijckelen van't accoort tusschen de ho: mo: heeren Staten Generael ende den doorl: prince met de gedeputeerde der stadt belsoten, etc van auteur Simon Pelgrom via gabrieldrenthe.tk. Hier kun je dit boek in Pdf-formaat downloaden zonder dat je geld hoeft uit te geven. Klik op de download link hieronder om gratis Oorspronck van 'sHertoghen-bosch, int iaer 1540. int Latyn beschreven door Simon Pelgrom van 'sHertogen-bosch, prior ende provinciael vander ordre der guilhelmijnen in syn leven. Mitsgaders int corte het voornaemste soo in de voorgaende, als dese ionghste belegeringe voorgevallen. Insgelijcx een dach-register van 'tgene binnen de stadt (gheduyrende dese belegeringe) sich toeghedragen heeft: met d'artijckelen van't accoort tusschen de ho: mo: heeren Staten Generael ende den doorl: prince met de gedeputeerde der stadt belsoten, etc te downloaden.

downloaden

Registratie verplicht

Primaire link